The transition to a circular economy is supported by the current situation with prices of building materials and inflation. People are turning more to sustainable solutions, which can also be more cost-effective, says MEP Michal Wiezik.


 

Prechodu na obehovú ekonomiku nahráva súčasná situácia s cenami stavebných materiálov a inflácia. Ľudia sa totiž obracajú viac na udržateľné riešenia, ktoré dokážu byť aj cenovo výhodnejšie, hovorí europoslanec Michal Wiezik.

Europoslanec vo videu odpovedá na otázky:

  • či sú viac za prechod na obehovú ekonomiku zodpovední ľudia alebo štát,
  • či si udržateľný životný štýl môžu dovoliť iba bohatí,
  • či sa oplatí meniť správanie, keď Európa nie je najväčším problémom,
  • a či priemysel v tejto otázke skôr pomáha alebo škodí.